Naši lektori

Karol BrüllKAROL BRÜLL
lektor, kouč a tréner tanca, tvorca programov prepojenia emócií, psychiky a pohybov v tanci. Vytváram metódy výuky tanca, ktoré umožňujú rozvíjať vlastný tanec po každej stránke: pohybovo, mentálne aj emocionálne. Mojim zámerom je odhaliť naším klientom uvedomelý rozvoj vlastného tanečného potenciálu. Využívam pritom svoje schopnosti a profesionálne zručnosti získané celoživotnou praxou ako profesionálny tanečník a tréner. Tanečníkov vediem k porozumeniu medzi prepojením svojho vnútra, psychiky, emócií spojením s hudbou a tanečným/-ou partnerom/-kou. Vediem ich k tomu, aby vedeli v tanci prejavovať vlastnú emocionálnu zrelosť. Mojim cieľom je, aby každý záujemca na tanečných lekciách vedel do tanca vložiť vlastnú dušu, aby prežíval a vhodne prejavoval emócie, hľadal tanečnú logiku a objavil tanečný spôsob myslenia. Uvidíme sa spolu na kurze spoločenských tancov, argentínskeho tanga, salsy alebo na individuálnych lekciách.

 

 
 
Viktoria BolenderVIKTORIA BOLENDER
lektorka, trénerka a choreografka tanca. Učím svojich klientov objavovať v sebe túžbu k tancu pomáham im rozvíjať svoje vlastné tanečné schopnosti od prvých nesmelých tanečných pokusov až po splnenie ich tanečnej predstavy. Odhalím vám tajomstvo, ako sa v tanci uvoľniť, byť sám sebou a prejaviť to, čo cítite. Naučím vás hrať sa s tým, čo tancujete a užívať si prítomný okamih. Vložíte do tanca svoju vlastnú energiu, srdce, kreativitu, odlišnosť. Namiesto trápenia sa s rytmom, krokmi a memorovaním figúr, vám ukážem, že tanec je o niečom inom. Pomôžem vám porozumieť tomu, čo znamená zladenie sa so svojim partnerom/partnerkou v tanci. Stretneme sa spolu na spoločenských tancoch, argentínskom tangu, dance fitness, salse, ako aj na individuálnych tanečných lekciách pred vašou svadbou.

 

 

Róbert GulišRÓBERT GULIŠ
Narodil sa v Nových zámkoch, kde sa začal venovať najskôr gymnastike, plávaniu, cyklistike a v deviatich rokoch začal s tanečným športom. Stal sa dvojnásobným majstrom SR v štandardných tancoch a v kategórii juniorov ako reprezentant krajiny na MS v Moskve získal doteraz najlepšie umiestnenie slovenského páru, konkrétne 13. miesto. Je diplomovaným trénerom 3. kvalifikačného stupňa tanečného športu a v trénerskej oblasti má bohaté skúsenosti vo všetkých vekových kategóriách.
 
 
    
Môj účet

Registrovať
Vyžiadanie hesla

Naše platobné údaje

Bezhotovostné platby na účet občianského združenia je možné uskutočniť :

OZ DanceArt
Pod gaštanmi 2
82107 Bratislava
IČO 45772355
Tatrabanka a.s.
SK4411000000002949033094

Za kurzy je už teraz možné platiť cez internet všetkými dostupnými spôsobmi prevodov aj prostredníctvom kreditných, alebo debetných kariet.

 

Čítať viac