Naši lektori

Karol BrüllKAROL BRÜLL

lektor, kouč a tréner tanca, tvorca programov prepojenia emócií, psychiky a pohybov v tanci. Vytváram metódy výuky tanca, ktoré umožňujú rozvíjať vlastný tanec po každej stránke: pohybovo, mentálne aj emocionálne. Mojim zámerom je odhaliť naším klientom uvedomelý rozvoj vlastného tanečného potenciálu. Využívam pritom svoje schopnosti a profesionálne zručnosti získané celoživotnou praxou ako profesionálny tanečník a tréner. Tanečníkov vediem k porozumeniu medzi prepojením svojho vnútra, psychiky, emócií spojením s hudbou a tanečným/-ou partnerom/-kou. Vediem ich k tomu, aby vedeli v tanci prejavovať vlastnú emocionálnu zrelosť. Mojim cieľom je, aby každý záujemca na tanečných lekciách vedel do tanca vložiť vlastnú dušu, aby prežíval a vhodne prejavoval emócie, hľadal tanečnú logiku a objavil tanečný spôsob myslenia. Uvidíme sa spolu na kurze spoločenských tancov, argentínskeho tanga, salsy alebo na individuálnych lekciách.

 

Viktoria BolenderVIKTORIA BOLENDER

lektorka, trénerka a choreografka tanca. Učím svojich klientov objavovať v sebe túžbu k tancu pomáham im rozvíjať svoje vlastné tanečné schopnosti od prvých nesmelých tanečných pokusov až po splnenie ich tanečnej predstavy. Odhalím vám tajomstvo, ako sa v tanci uvoľniť, byť sám sebou a prejaviť to, čo cítite. Naučím vás hrať sa s tým, čo tancujete a užívať si prítomný okamih. Vložíte do tanca svoju vlastnú energiu, srdce, kreativitu, odlišnosť. Namiesto trápenia sa s rytmom, krokmi a memorovaním figúr, vám ukážem, že tanec je o niečom inom. Pomôžem vám porozumieť tomu, čo znamená zladenie sa so svojim partnerom/partnerkou v tanci. Stretneme sa spolu na spoločenských tancoch, argentínskom tangu, dance fitness, salse, ako aj na individuálnych tanečných lekciách pred vašou svadbou.

 

Róbert GulišRÓBERT GULIŠ

Narodil sa v Nových zámkoch, kde sa začal venovať najskôr gymnastike, plávaniu, cyklistike a v deviatich rokoch začal s tanečným športom. Stal sa dvojnásobným majstrom SR v štandardných tancoch a v kategórii juniorov ako reprezentant krajiny na MS v Moskve získal doteraz najlepšie umiestnenie slovenského páru, konkrétne 13. miesto. Je diplomovaným trénerom 3. kvalifikačného stupňa tanečného športu a v trénerskej oblasti má bohaté skúsenosti vo všetkých vekových kategóriách.

 

TATIANA HARLANOVATATYANA HARLANOVA

Diplomovaná choreografka a profesionálna  gymnastka Tatyana vedie kurz Contemporary&modern jazz. Svojou odbornosťou ale aj kamarátskym prístupom vie motivovať deti k ich najlepším výkonom. Tatyana je napriek mladosti vzdelaná a skúsená lektorka s desaťročnou praxou v rytmickej gymnastike, kde získala titul Majsterka športu. Vzdelanie si doplnila na Charkovskej akadémii kultúry, na fakulte súčasnej choreografie, kde získala titul bakalára.

 

Môj účet

Registrovať
Vyžiadanie hesla

Naše platobné údaje

Bezhotovostné platby na účet občianského združenia je možné uskutočniť :

OZ DanceArt
Pod gaštanmi 2
82107 Bratislava
IČO 45772355
Tatrabanka a.s.
SK4411000000002949033094

Za kurzy je už teraz možné platiť cez internet všetkými dostupnými spôsobmi prevodov aj prostredníctvom kreditných, alebo debetných kariet.

 

Čítať viac