Pravidlá štúdia tanca DanceArt pre školský rok 2020/2021

Milí tanečníci,

Sme radi že ste si vybrali našu tanečnú školu, ako miesto, kde nájdete nielen možnosť naučiť sa rôznym tancom, či zdokonaliť svoje tanečné schopnosti, ale hlavne miesto kde strávite príjemné chvíle oddychu či zábavy. Kolektív našej školy sa snaží neustále zdokonaľovať nielen metódy výučby, ale aj organizáciu kurzov, spoluprácu s vami či vzájomnú komunikáciu. Radi by sme vás oboznámili so základnými pravidlami našej školy, ktoré platia pre naše tanečné kurzy. Tanečné kurzy spoločenských tancov sú cyklické a každý pozostáva z jedenástich tanečných lekcií. Tanečníci sú rozdelení do 3  úrovní ktoré označujeme ako Bronz, Silver a Gold. Podľa podmienok môže organizátor niektoré skupiny zlúčiť a neskôr ich rozdeliť. Jednotlivé cykly na seba nadväzujú. 

         Úhrada za lekcie môže byť jednotlivo za každú lekciu, alebo naraz za permanentku na celých 11 lekcií. V druhom prípade je cena kurzu lacnejšia o 25%. Nové kurzy pripravujeme s ohľadom na kalendárne udalosti /sviatky, prázdniny/ tak aby z objektívnych príčin tanečníci nemuseli vymeškávať lekcie. Ak sa vyskytne subjektívna udalosť /choroba, mimoriadna udalosť ap./ umožňujeme tanečníkom odtancovať uhradený počet lekcií v inom kurze daného cyklu, ktorý sa koná v iný deň a to aj opakovane.

Prenos platieb za neodtancované lekcie do nasledujúcich cyklov neumožňujeme.

Odtancované lekcie evidujeme elektronicky na základe vydaných plastových kartičiek. V deň konania lekcie, resp. náhradnej lekcie je tanečník povinný sa po príchode do školy zaregistrovať na recepcii prostredníctvom načítania svojej karty. Pre tanečný pár vydávame jednu spoločnú kartu. Ak sa tanečník nezúčastní plánovanej lekcie oznámi túto skutočnosť na email info@danceart.sk, alebo na mobil recepcie 0905751111. 

Všetkým tanečníkom v kurzoch zabezpečujeme pitný režim v podobe kvalitnej filtrovanej vody. Na recepcii si môžete objednať aj iné nápoje z našej ponuky.

K dispozícii sú šatne. Oblečenie na kurzy by malo byť pohodlné  primerané príležitosti rovnako ako obuv.  Do tanečných priestorov sa vstupuje iba po prezutí. K dispozícii sú šatne, ktoré slúžia na prezutie, prezlečenie a odkladanie osobných vecí mimo cenností.

Veríme, že v priestoroch našej školy strávite príjemné chvíle nielen na kurzoch tanca, ale aj  ďalších podujatiach, ktoré pre vás pravidelne organizujeme.

 

                                                      Kolektív DanceArt