Práve pripravujeme

Danceart

30. apríla 2020 (štvrtok) o 10:00 h

Príspevky 2% z daní za rok 2019.

Miesto konania: Dance Art, Pod gaštanmi 2, 82107 Bratislava

Milí priatelia,

blíži sa čas daní. Situácia je v dnešných dňoch komplikovanejšia a prijímajú sa opatrenia v rôznych oblastiach. K niektorým pristúpila aj Finančná správa, v ktorá umožnila niektorým subjektom  posunúť aj termín na podanie daňových priznaní. Na veci to však nič nemení. My sme si vždy vysoko cenili vašu pomoc a nebude tomu inak ani v tomto roku. Vďaka vám a vašim príspevkom sme mohli zaradiť do programu nášho združenia kvalitné akcie, ktoré vás zaujali a pobavili. Naďalej chceme hľadať rezervy a skvalitňovať naše stretnutia so všetkými kategóriami tanečníkov. Takýto trend je dlhodobo možný iba s vašou pomocou. Žiadame zdvorilo o príspevok 2% vašich daní za rok 2019 ktoré nám veľmi pomôžu.  Naše OZ DanceArt je ako poberateľ príspevkov z podielu daní za rok 2019 registrované notárskou komorou. Podrobnosti je možné získať tu. Tlačivo je možné elektronicky vyplniť tu: Aj vďaka vám sa dostávame k vám bližšie. Uvidíte to opäť na kvalitných workshopoch, športovo tanečných aktivitách pre ženy a deti, kultúrno spoločenských akciách a mnohých iných jednorazových alebo pravidelných podujatiach. Vopred vám zo srdca ďakujeme.

Tlačivo je možné elektronicky vyplniť tu:

Môj účet

Registrovať
Vyžiadanie hesla

Testujeme nový kartový evidenčný systém kurzov

Možnosť kontroly nevytancovaných lekcií cez internet.

Za kurzy je už teraz možné platiť cez internet všetkými dostupnými spôsobmi prevodov aj prostredníctvom kreditných, alebo debetných kariet.

Od 3.5.2018 prijímame karty MULTISPORT.

Čítať viac